Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informaceDražba domu s hostincem v Bělotíně - detail dražby - St. HUBERT, s.r.o.

reklama
Eurodražby.cz

DRAŽEBNÍ KARTA
číslo: N32/2006
St. HUBERT, s.r.o.
IČO: 48396389
Sokolská 584/11, Olomouc, PSČ 77200
telefon: +420,585229835 +420,603886182
email: drazby@drazby.net
http: www.drazby.net
Dražba se koná 06.12.2006
stav: ZRUŠENO

Vyvolávací cena Cena dle znaleckého posudku Dražební jistota Výsledek dražby
900 000 Kč  1 250 000 Kč  270 000 Kč  zrušeno  
!!! AKTUÁLNOST INFORMACÍ OVĚŘTE U DRAŽEBNÍKA !!!
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto

Dražba domu s hostincem v Bělotíně

okres: Přerov

Předmětem dražby je soubor nemovitostí, a to:
budova č.p. 177, způsob využití občanská vybavenost, postavená na pozemku parcela č. 30, pozemek parcela č. 30 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 400 m2, pozemek parcela č. 31 zahrada o výměře 659 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 411, pro katastrální území a obec Bělotín, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice.Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství - jsou v něm uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů zcela neodpovídá.
Hlavní stavby:
Budova č.p.177 - původní budova je dvoupodlažní, s částečným podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše s valbami. Přístavba hostince je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v mírné sedlové střeše. Oceňovaný objekt se nachází v obci i v katastrálním území Bělotín a situován je na parcele číslo 30. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy se zahradami, bytové domy a občanská vybavenost.
Do objektu lze vstoupit hlavním vstupem, který je umístěn v původní části stavby, vedlejším vstupem do prostoru hostince a vedlejším vstupem z přilehlého parkoviště. V 1.NP se nachází provozní místnosti hostince s příslušenstvím a skladovacími prostory, ve 2.NP je situovaná bytová jednotka v nedokončené rekonstrukci.
Konstrukční provedení budovy je následující :
Základy jsou původní bez izolací, u přístaveb je viditelná vodorovná izolace. Svislé nosné konstrukce jsou zděné převážně z cihel pálených, v menší míře z kamene a z tvárnic. Je patrná zvýšená vlhkost zdiva, opadávající omítky a výskyt plísní na mnoha místech v 1.NP. Stropy jsou s rovnými i s klenutými podhledy. Střecha je valbová sedlová s krovem vaznicovým, na přístavbě je střecha nízká sedlová. Krytina sedlové střechy je plechová. Klempířské konstrukce jsou z plechu pozinkovaného, jsou značně zničené, zkorodované a částečně chybí. Vnitřní omítky jsou štukové hladké. Vnější omítky jsou provedeny jako dvouvrstvé omítky hladké, vlivem zavlhlosti zdiva místy opadané. Vnitřní obklady jsou běžné keramické. Vnější obklady nejsou provedeny. Schody jsou s podstandardním povrchem. Dveře jsou dřevěné hladké a rámové náplňové. Okna jsou dřevěná dvojitá špaletová s deštěným ostěním. Podlahy hlavních místností jsou s povrchem prkna, palubky a beton. Podlahy ostatních místností jsou s povrchem keramická a teracová dlažba, nebo beton. Objekt je vybaven pouze lokálními topidly na pevná paliva. Elektroinstalace je světelná a třífázová s jističi. Bleskosvod není na budově nainstalován. Rozvod vody studené i teplé je proveden. Zdrojem vody je studna, napojení na veřejný vodovod je možné. Ohřev teplé užitkové vody je pomocí elektrického boileru. Kanalizace od všech zařizovacích předmětů je provedena a je svedena do jímky. Vnitřní plynovod není v budově proveden, je možnost napojení. Kuchyně je vybavena sporákem na propan-butan z bomby. Vnitřní hygienické vybavení je sprcha, umývadla, pisoáry a záchody splachovací. Ostatní vybavení není.
Stáří nemovitosti k datu ocenění je údajně 83 roků a objekt byl v minulosti jen minimálně opravován. Objekt je celkově ve velmi špatném technickém stavu, rekonstrukce není dokončená a údržba je dlouhodobě naprosto zanedbaná.
Vedlejší stavba - v zadní části dvora je situována ještě vedlejší stavba, která je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v pultové střeše. Stavba je situována také na parcele číslo 30. Do objektu se vchází vstupy z dvorní strany. Ve stavbě jsou jen prostory pro skladování.
Konstrukční provedení stavby je následující: základy jsou původní, pravděpodobně bez izolací. Svislé nosné konstrukce jsou zděné ze smíšené - ho zdiva. Stropy nejsou, zastropení tvoří konstrukce pultové střechy. Krytina střechy je z vlnitého osinkocementu. Klempířské konstrukce jen žlaby a svody jsou z plechu pozinkovaného, jsou značně zničené a v části chybí. Vnitřní omítky jsou jednovrstvé hladké, nebo chybí. Vnější omítky jsou provedeny jako dvouvrstvé hladké omítky, na části objektu však omítky chybí. Dveře rámové náplňové a okna jednoduchá. Podlahy hlavních místností jsou s povrchem z betonu. Elektroinstalace není zavedena. Ostatní vybavení není.
Stáří nemovitosti k datu ocenění je údajně asi 80 roků. Objekt je celkově ve špatném technickém stavu a údržba je dlouhodobě naprosto zanedbaná.

Pozemky - dle výpisu z Katastru nemovitostí se jedná o pozemky v obci Bělotín t.j. v ostatní obci se 1.623 obyvateli. Jedná se o pozemky zastavěné hlavní stavbou a bývalou zahradu (nyní spíše parkoviště), tvořící jednotný funkční celek s hlavní stavbou. Stavby na pozemku lze napojit jen na některé běžné inženýrské sítě, není možnost napojení na splaškovou kanalizaci vedoucí na čistírnu odpadních vod. Přístup na pozemky je po komunikaci se zpevněným povrchem. Jedná se o pozemky v centrální části obce.


Datum a místo konání dražby:
06.12.2006 od zápis 9:25, zahájení 10:00 v salonku hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34


Prohlídky:
29.11.2006 10:00
30.11.2006 14:00
Místo prohlídky se stanovuje před budovou č.p. 177, způsob využití občanská vybavenost, postavenou na pozemku parcela č. 30, jak je tato nemovitost zapsána na listu vlastnictví č. 411, pro katastrální území a obec Bělotín, u Katastráln

Více informací:
oficiální stránky dražebníka


práce přes internet Vydělávej přes internet
a
nevystrkuj paty z domu!


www.prace-pres-internet.cz

Vloženo: 23.10.2006 14:24:42 Aktualizováno: 07.12.2006 11:14:00 Zobrazeno: 12223x
Tato dražba je i zde: www.exekuce-exekuce.cz, www.reality-on-line.cz, www.drazby-drazby.cz, www.aukce-aukce.cz.
--- Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (www.drazebnivestnik.cz) ---
--- Dne 22.09.2020 02:31:35 ---
TOPlist